Thứ 2, ngày 20 tháng 8 năm 2018
Tin mới:   Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh      Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh      Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và quy hoạch thủy lợi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025.      Báo cáo số 212/BC-SKHĐT về Kết quả thực hiện kết luận thanh tra kinh tế - xã hội năm 2017      Báo cáo số 211/BC-SKHĐT về Kết quả kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động, đầu tư của doanh nghiệp      Ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch 2019
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1280954
Số người online: 73
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 09 tháng 12 năm 2017
12/4/2017 4:23:07 PM     
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 04 đến ngày 09 tháng 12 năm 2017)

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung công tác

Thành phần

2
Ngày
04/12/2017

Sáng

07h00': Hội ý cơ quan đầu tuần

 

07h15': Hội ý lãnh đạo Sở đầu tuần

Tập thể LĐ Sở

08h00': Họp thẩm định Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu sắn, tại Sở

Giám đốc; KTN

Dự tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ Cho đội ngũ biên tập cổng TTĐT tỉnh Kon Tum, tại KS Hoàng Vân (02 ngày)

TH; DN

Tham gia đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển cà phê xứ lạnh tại huyện Tu Mơ Rông (02 ngày)

KTN

Thực hiện kiểm tra định kỳ hoạt đồng đấu thầu, giám sát đánh giá đầu tư năm 2017 tại UBND huyện Kon Rẫy (cả tuần)

TĐ; TH

Chiều

14h00': Họp tại Ban Chỉ huy quân sự tỉnh

Đ/c Thành

3
Ngày
05/12/2017

Sáng

08h00': Họp Đảng ủy Sở

Đảng ủy; Giám đốc

Họp thẩm định các dự án, tại Sở

Giám đốc; TĐ; TH

Chiều

14h00': Họp giao ban lãnh đạo Sở, Trưởng phó phòng ban

Giám đốc; các PGĐ; Trưởng phó các phòng, ban

13h30': Dự làm việc về kiến nghị liên quan đến hoạt động của BQL dự án ĐTXD các công trình DD&CN, tại UBND tỉnh

Đ/c Thành; TH; TĐ

14h00': Họp thống nhất chuyển Trung tâm Đăng kiểm thành CTy Cổ phần

Đ/c Manh

15h00': Họp xem xét giải quyết kiến nghị của Cục Thuế tỉnh về thanh, kiểm tra liên ngành năm 2018, tại Thanh tra tỉnh

Thanh tra

4
Ngày
06/12/2017

Sáng

Họp HĐND tỉnh (03 ngày)

Giám đốc; TH; KTN; KGVX

Chiều

Làm việc

 

5
Ngày
07/12/2017

Sáng

06h30': Tham dự Chương trình cà phê doanh nhân

Giám đốc; Đ/c Bắc

Tham gia đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển cà phê xứ lạnh tại huyện Đăk Glei

KTN

Chiều

Làm việc

 

6
Ngày
08/12/2017

Sáng

08h00': Dự Hội nghị tập huấn Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, tại KS Hoàng Vân

VP

Chiều

Giao Kế hoạch năm 2018

TH; KTN; KGVX

7
Ngày
09/12/2017

Sáng

Trực một cửa tiếp nhận và trả kết quả đăng ký kinh doanh.

ĐKKD

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 02 tháng 12 năm 2017
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 11 năm 2017
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 11 năm 2017
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 11 năm 2017
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 04 tháng 11 năm 2017
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;.