Thứ 6, ngày 18 tháng 1 năm 2019
Tin mới:   Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum      Lịch công tác tuần từ ngày 31 tháng 12 năm 2018 đến ngày 05 tháng 01 năm 2019      Nghị quyết về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020      Lịch công tác tuần từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 12 năm 2018      Chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019, 2020      Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch 2019
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1396287
Số người online: 21
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kon Tum
11/16/2017 1:48:07 PM     
   Ngày 03 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1012/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025.
 

                1. Về quan điểm của quy hoạch:  

- Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về xây dựng, phát triển hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển hạ tầng mạng viễn thông ứng dụng các công nghệ mới, đồng bộ, hiện đại, phù hợp với phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.

- Phát triển hạ tầng mạng viễn thông đi đôi với sử dụng hiệu quả hạ tầng mạng lưới; đảm bảo mỹ quan đô thị, đảm bảo cảnh quan kiến trúc các công trình lịch sử, văn hóa; đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn chất lượng.

- Phát triển hạ tầng viễn thông thụ động chủ yếu theo hướng dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp; tiết kiệm nguồn vốn đầu tư. Các doanh nghiệp cùng đầu tư một lần và sử dụng chung cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp không tham gia đầu tư khi muốn sử dụng chung cơ sở hạ tầng phải thuê lại hạ tầng với giá do doanh nghiệp đầu tư quy định.

- Phát triển hạ tầng mạng viễn thông đi đôi với việc bảo đảm an ninh - quốc phòng, an toàn mạng lưới thông tin góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi doanh nghiệp tham gia thị trường; xây dựng phát triển hạ tầng mạng lưới. Tạo lập thị trường cạnh tranh, phát triển lành mạnh, bình đẳng. Xã hội hóa trong xây dựng, phát triển hạ tầng mạng viễn thông.

               2. Mục tiêu phát triển chung của quy hoạch:

- Về điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng:

+ Phát triển điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ tại các khu vực có nhu cầu cao về dịch vụ viễn thông như khu vực kinh tế phát triển, khu đô thị mới, khu dân cư mới, khu vực phát triển.

+ Phát triển điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ tại các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển; khu vực trung tâm các huyện, thành phố, khu vực phát triển đô thị mới có lượng khách hàng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng.

- Về cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động:

+ Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột ăng ten trạm thu phát sóng thông tin di động đến năm 2020 đạt 15 - 20%.

+ Hoàn thiện cải tạo hạ tầng cột ăng ten, cải tạo cột ăng ten loại A2 sang cột ăng ten không cồng kềnh loại A1 tại khu vực, tuyến đường, phố chỉ được lắp đặt cột ăng ten loại A1.

- Về cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm:

+ Đến năm 2025, ngầm hóa 100% hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông tại khu vực các tuyến đường, phố, khu đô thị, khu công nghiệp xây dựng mới.

+ Tỷ lệ ngầm hóa hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông tính theo tuyến đường, phố trên toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 15 – 20% (các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, huyện lộ và đường đô thị; không tính đến hệ thống đường xã, đường thôn, xóm).

+ Hoàn thiện cải tạo, chỉnh trang hạ tầng mạng cáp ngoại vi (cáp treo trên cột điện lực, cột viễn thông) tại khu vực, tuyến đường, phố chính tại thành phố Kon Tum trung tâm các huyện và khu vực các khu du lịch, khu di tích.

                Xem nội dung chi tiết Quyết định phê duyệt Quy hoạch tại đây.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Hướng dẫn lồng ghép các chỉ tiêu của Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào Dân tộc thiểu số vào Chương trình công tác và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị, địa phương.
      Icon  Đề nghị tham gia góp ý Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018
      Icon  Triển khai Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
      Icon  Triển khai Kết luận của Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực của tỉnh
      Icon  Đề cương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;.