Thứ 2, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Tin mới:   Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế      Lễ ra quân phát động phong trào xây dựng nông thôn mới đầu năm 2019 tại xã Pờ Ê, huyện Kon Plông      Công văn số 194/SKHĐT-TH ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ kiểm toán NSNN năm 2018      Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 02 năm 2019      Lịch công tác tuần từ ngày 28 tháng 01 đến ngày 02 tháng 02 năm 2019      Thông báo số 05/TB-SKHĐT ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước thuộc các chương trình mục tiêu và vốn nước ngoài năm 2019      Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước thuộc các chương trình mục tiêu và vốn nước ngoài năm 2019       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch 2019
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1417355
Số người online: 191
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 9 năm 2017
9/18/2017 9:41:02 AM     
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 9 năm 2017)

Thứ, ngày

Buổi

Nội dung công tác

Thành phần

2
Ngày
18/9/2017

Sáng

07h00': Hội ý cơ quan đầu tuần

 

07h15': Hội ý lãnh đạo Sở đầu tuần

Tập thể LĐ Sở

Họp Ban Chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tại BCH Quân sự tỉnh

Giám đốc

Họp Thảo luận dự toán ngân sách năm 2018 với UBND huyện Tu Mơ Rông tại Sở

Đ/c Thành; TH; KTN; KGVX

Chiều

14h00': Họp tham mưu UBND tỉnh việc đầu tư dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng khu nhà ở gia đình quân nhân tại Sở

Đ/c Bắc; DN; TH; TĐ

3
Ngày
19/9/2017

Sáng

Họp Thảo luận dự toán ngân sách năm 2018 với UBND huyện Kon Plong tại Sở

Đ/c Thành; TH; KTN; KGVX

Chiều

14h00': Dự họp về các dự án khai thác quỹ đất tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh

Giám đốc; TH

4
Ngày
20/9/2017

Sáng

08h00': Dự làm việc với các ngành về công tác thu hồi đất tại UBND tỉnh (chờ GM)

Giám đốc

Họp Thảo luận dự toán ngân sách năm 2018 với UBND huyện Kon Rẫy tại Sở

Đ/c Thành; TH; KTN; KGVX

08h00': Dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách tại Ks Indochine

Đ/c Thành

Chiều

14h00': Họp điều chỉnh chủ trương dự án tôn tạo, phục dựng Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum tại Sở

Giám đốc; TH; KGVX

13h30': Dự làm việc với các ngành về việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại UBND tỉnh (chờ GM)

Đ/c Thành

5
Ngày
21/9/2017

Sáng

07h00': Tham gia Diễn tập thử khu vực phòng thủ tỉnh tại BCH Quân sự tỉnh (cả ngày)

Giám đốc; TH

06h30': Tham dự Chương trình cà phê doanh nhân

Đ/c Bắc

Họp Thảo luận dự toán ngân sách năm 2018 với UBND huyện Ia H'Drai tại Sở

Đ/c Thành; TH; KTN; KGVX

Tập huấn Nông thôn mới tại Trường Chính trị tỉnh

KTN

Chiều

Làm việc

 

6
Ngày
22/9/2017

Sáng

Họp Thảo luận dự toán ngân sách năm 2018 với UBND huyện Sa Thầy tại Sở

Đ/c Thành; TH; KTN; KGVX

Chiều

Làm việc

 

7
Ngày
23/9/2017

Sáng

Trực một cửa tiếp nhận và trả kết quả đăng ký kinh doanh.

ĐKKD

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch  
     
 Các tin khác:
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 9 năm 2017
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 09 tháng 9 năm 2017
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 02 tháng 9 năm 2017
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 8 năm 2017
      Icon  Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 8 năm 2017
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;.