Thứ 6, ngày 22 tháng 6 năm 2018
Tin mới:   Công văn số 4028/BKHĐT-TH ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019      Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019      Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 6 năm 2018      Triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Kon Tum      KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018      Đề nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các CTMTQG trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020      Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch 2019
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1241561
Số người online: 15
   TIN HOẠT ĐỘNG
 Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030
8/25/2017 12:15:30 AM     
  Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 23/8/2017 (thứ tư), tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 (HĐTĐ) đã tiến hành họp thẩm định Quy hoạch
Anh Trong tin
Họp Thẩm định Quy hoạch PT vùng nguyên liệu mía tỉnh Kon Tum
 

            Đến dự cuộc họp có các thành viên HĐTĐ, Đại diện Chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Quyết Tiến), UBND tỉnh và cơ quan thường trực HĐTĐ (Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Được sự uỷ quyền của Chủ tịch HĐTĐ, ông Ngô Việt Thành - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phó Chủ tịch HĐTĐ chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe Chủ đầu tư trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo quy hoạch trên, các thành viên HĐTĐ đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo quy hoạch. Đơn vị tư vấn và Chủ đầu tư đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên HĐTĐ và sẽ hoàn thiện bản báo cáo quy hoạch trong thời gian sớm nhất.

Kết luận cuộc họp, ông Ngô Việt Thành - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phó chủ tịch HĐTĐ đề cao tinh thần, trách nhiệm của các thành viên HĐTĐ đã tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo quy hoạch. Đồng thời, cũng đề nghị Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các thành viên HĐTĐ và chỉnh sửa, sớm hoàn thiện báo cáo quy hoạch gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt quy hoạch khi đủ điều kiện để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CHUYÊN SÂU PHỤC VỤ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU
      Icon  Hội nghị công bố Quyết định số 153/QĐ-SKHĐT ngày 01/8/2017 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kế hoạch và đầu tư của UBND huyện Tu Mơ Rông
      Icon  Quyết định số 153/QĐ-SKHĐT Về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kế hoạch và đầu tư của UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum và của các đơn vị trực thuộc UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
      Icon  Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
      Icon  Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kế hoạch và đầu tư của UBND huyện Đăk Hà.
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;.