Thứ 5, ngày 25 tháng 2 năm 2021
Tin mới:   Đồng chí Ngô Việt Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Lễ ra quân phát động phong trào toàn dân ra sức xây dựng nông thôn mới, trồng cây xanh gắn với chỉnh trang khu dân cư nông thôn, đô thị trên địa bàn huyện Kon Plông      BQL DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI TỈNH KON TUM      TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP      PHÒNG DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN      PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ      PHÒNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI      PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Thủ tục đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Thủ tục đăng ký đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện KH 2015
  Icon   Hướng dẫn xây dựng KH năm 2017
  Icon   Hướng dẫn xây dựng KH 5 năm 2016 - 2020
 Icon QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch 5 năm
 Icon HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
  Icon   Thủ tục đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Trình tự thủ tục đầu tư
  Icon   Các chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN BẠN HỮU TRẺ EM
  Icon   Đề cương chi tiết dự án
  Icon   Báo cáo rà soát lập bản đồ các CT/DA giảm nghèo
  Icon   Báo cáo phân tích tình hình trẻ em tỉnh Kon Tum
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
947718
Số người online: 584
   TIN KINH TẾ- XÃ HỘI
 Quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
2/22/2017 4:42:42 PM     
  Ngày 14/02/2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nội dung cơ bản như sau:
 

         Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trung hạn và hàng năm, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện các dự án đầu tư cấp xã thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.

Quy định căn cứ lập kế hoạch đầu tư cấp xã, bao gồm các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các quy hoạch có liên quan và đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mục tiêu, đối tượng và tiêu chí của các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó ưu tiên các dự án gắn với phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập của người dân…

Việc lập kế hoạch đầu tư cấp xã phải có sự tham gia của các tổ chức và cộng đồng dân cư trên địa bàn thôn, xã, đảm bảo khả năng cân đối nguồn lực của các cấp, khả năng đóng góp nguồn lực của cộng đồng.

Về quy trình lập kế hoạch có 7 bước, bao gồm (1) Đơn vị lập kế hoạch gồm Tổ kế hoạch thôn và Ban quản lý cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; (2) Chuẩn bị lập kế hoạch; (3) Họp kế hoạch cấp thôn; (4) Dự thảo kế hoạch đầu tư cấp xã; (5) Họp kể hoạch cấp xã; (6) Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng; (7) Lấy ý kiến cấp trên và tổng hợp kế hoạch đầu tư cấp xã.

Thời gian thực hiện kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

Kinh phí tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp được phân cấp và kinh phí sự nghiệp của các chương trình mục tiêu quốc gia được giao cho địa phương quản lý theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Cũng tại Thông tư này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, điều chỉnh các quy định có liên quan về lập kế hoạch đầu tư cấp xã của địa phương (nếu có) phù hợp với quy định tại Thông tư này; Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, đánh giá và hướng dẫn chi tiết cho cơ quan cấp huyện, cấp xã tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã theo quy định; Chỉ đạo Sở Tài chính xây dựng định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã phù hợp điều kiện của địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; Báo cáo về tổ chức, thực hiện Thông tư này của năm trước đó, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/3 hàng năm để tổng hợp và giám sát.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 2/4/2017./.

          Xem toàn văn Thông tư tại đây./.

Phòng Kinh tế ngành  
     
 Các tin khác:
      Icon  UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện CTMTQG XD nông thôn mới
      Icon  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016–2020
      Icon  Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen (giai đoạn 1)
      Icon  NHỮNG GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỈNH KON TUM
      Icon  Nghị quyết của HĐND tỉnh Kon Tum về Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 2016-2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2017
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;.