Chủ nhật, ngày 21 tháng 1 năm 2018
Tin mới:   Quyết định về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thuộc các chương trình mục tiêu, vốn trái phiếu chính phủ và vốn nước ngoài năm 2018      UBND tỉnh thống nhất đầu tư chợ Trung tâm huyện lỵ mới Kon Rẫy theo hình thức BOT      Chi đoàn Thanh niên Sở Kế hoạch và Đầu tư họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018      Họp tổng kết tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum năm 2017      Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 01 năm 2018      ĐỊNH KỲ KIỂM KÊ TÀI SẢN ĐẾN THỜI ĐIỂM KHÔNG GIỜ NGÀY 01-01-2018      KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC NĂM 2017       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Thủ tục đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Thủ tục đăng ký đầu tư
  Icon   Kế hoạch năm 2017
  Icon   Kế hoạch năm 2018
 Icon QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020
 Icon HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
  Icon   Thủ tục đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Trình tự thủ tục đầu tư
  Icon   Các chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN BẠN HỮU TRẺ EM
  Icon   Đề cương chi tiết dự án
  Icon   Báo cáo rà soát lập bản đồ các CT/DA giảm nghèo
  Icon   Báo cáo phân tích tình hình trẻ em tỉnh Kon Tum
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1121119
Số người online: 100
   Thủ tục Đăng ký doanh nghiệp
 MẪU BIỂU VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
11/16/2016 2:29:08 PM     
 

I. Đăng ký thành lập doanh nghiệp mới

                           Tải về       

1. Doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-1

 

                

2. Công ty TNHH một thành viên                            

 Phụ lục I-2

                     

 

3. Công ty TNHH hai thanh viên trở lên                

Phụ lục  I-3

 Phụ lục I-6

                    

4. Công ty cổ phần

Phụ lục I-4

Phụ lục I-7

Phụ lục I-8

5. Công ty hợp danh                                                

Phụ lục I-5 

Phụ lục I-9

 

 

 

II.Đăng ký thay đổi nội dung, bổ sung doanh nghiêp

               Tải về          

1. Thông báo thay đổi nội dung  đăng ký doanh nghiệp  

Phụ lục II-1

                   

2. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Phụ lục II-2

 

3. Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp

Phụ lục II-3

 

4. Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Phụ lục II-4

 

5. Thông báo về việc cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-5

 

6. Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục II-6                  

 

7. Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

Phụ lục II-7

 

8. Thông báo về việc sử dụng con dấu doanh nghiệp,chi nhánh,văn phòng đại diên

Phụ lục II-8

 

9. Thông báo về việc thay đổi con dấu, số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện

Phụ lục II-9

 

10. Thông báo về việc hủy con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diên

Phụ lục II-10

 

11. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, lập địa điểm kinh doanh

 Phụ lục II-11

 

12. Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ lục II-12

 

13. Thông báo về việc thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 Phụ lục II-13

 

14. Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xá nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 Phụ lục II-14

 

15. Thông báo về việc phản hồi rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp

Phụ lục II-15

 

16. Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký kinh doanh do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiêp

Phụ lục II-16

 

17. Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Phụ lục II-17

 

18. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Phụ lục II-18

 

19. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Phụ lục II-19

 

20. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-20

 

21. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/ tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-21

 

22. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-22

 

23. Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ luc II-23

 

24. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Phụ lục II-24

 

25. Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục II-25

 

 

 

III. Đăng ký doanh nghiệp liên hiệp hợp tác xã

 Tải về

 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã

 Phụ lục I-1                 

                  

- Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã

Phụ lục I-2

 

- Danh sách thành viên hợp tác xã

Phụ lục I-3

 

- Danh sách Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tống giám đốc), Ban kiểm soát, Kiểm soát viên hợp tác xã

Phụ lục I-4 

 

2. Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diên/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Phụ lục I-5

 

3. Thông báo về việc lập/chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Phụ lục I-6

 

4. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Phụ lục I-7

 

5. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhanh/văn phòng     đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Phụ lục I-8

 

6. Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Phụ lục I-9

 

7. Thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/ thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Phụ lục I-10

 

8. Thông báo hoạt động của hợp tác xã

Phụ lục I-11

 

9. thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Phụ luc I-12

 

10.  Thông báo về việc giải thể hợp tác xã

Phụ lục I-13

 

11. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Phụ lục I-14

 

12. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Phụ lục I-15

 

13. Giấy đề nghị thanh đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Phụ lục I-16

 

14.Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Phụ lục I-17

 

 

Mẫu điều lệ công ty tham khảo:
1. Công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu (
mẫu tham khảo)
2. Công ty TNHH MTV do tổ chức làm chủ sở hữu (đang cập nhật)
3. Công ty TNHH Hai thành viên trở lên (đang cập nhật)
4. Công ty Cổ phần (đang cập nhật)

Mẫu quyết định của công ty TNHH MTV (tham khảo): Quyết định

Mẫu Biên bản và Quyết định của công ty TNHH Hai thành viên trở lên (tham khảo):
Biên bản họp của Hội đồng thành viên
Quyết định của Hội đồng thành viên

Mẫu Biên bản và Quyết định của công ty Cổ phần (tham khảo):
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Văn bản quy đinh về đăng ký doanh nghiệp:

1. Luật Đầu tư 67/2014/QH13 (hiệu lực từ 01/7/2015)

Chi tiết văn bản    Tải về

 

 

2. Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 (hiệu lực từ 01/7/2015)
Chi tiết văn bản    Tải về

 

 

 

3. Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp      

  Chi tiết văn bản  Tải về

 

 

 

4. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Chi tiết văn bản     Tải về

 

 

 

5. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp       

Chi tiết văn bản     Tải về      

 

 

 

6. Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

  Chi tiết văn bản   Tải về    

   

 

 

7. Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

  Chi tiết văn bản      Tải về  

 

 

 

8. Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

  Chi tiết văn bản      Tải về   

 

 

9. Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

  Chi tiết văn bản      Tải về  

 

 

 

10. Thông tư số 106/2013/TT-BTC ngày 09/08/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung, thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

  Chi tiết văn bản      Tải về 

  

 

 

11. Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

  Chi tiết văn bản      Tải về     

 

 

 

12. Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

Chi tiết văn bản        Tải về  

 

 

 

13. Quyết định số 1655/QĐ-BKHĐT ngày 02/11/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Chi tiết văn bản       Tải về    

 

 

 

14. Quyết định số 1852/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia

  Chi tiết văn bản       Tải về    

 

 

 

15. Quyết định số 543/QĐ-BKHĐT ngày 02/05/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  Chi tiết văn bản        Tải về   

 

 

 

  
     
 Các tin khác:
      Icon  HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
      Icon  HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ
      Icon  ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
      Icon 
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;.