Thứ 3, ngày 28 tháng 3 năm 2023
Tin mới:   Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ      [INFOGRAPHIC] Chủ đề Tháng Thanh niên qua các năm      Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến 26 tháng 03 năm 2023)      Tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sa Thầy      BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh họp phiên tháng 3       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4094488
Số người online: 7278
   CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
 Chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6/30/2014 10:22:16 AM     
  Tổng hợp các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum đối với các nhà đầu tư có dự án đầu tư vào tỉnh
 

 

STT Các chính sách ưu đãi Đối tượng  Lĩnh vực Địa bàn Mức ưu đãi Thời hạn được hưởng Văn bản áp dụng Dự án trong Danh mục kêu gọi đầu tư (Quyết định số 1055/QĐ-UBND) Ghi chú
I Các chính sách về thuế                
1 Thuế thu nhập doanh nghiệp Doanh nghiệp Dự án đầu tư mới Toàn tỉnh 10% 15 năm Quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 15  Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Toàn bộ các dự án  
Dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; Sản xuất sản phẩm phần mềm; Bảo vệ môi trường, bao gồm: Sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường; xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải có quy mô lớn, công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư  Toàn tỉnh 10% Không quá 30 năm Quy định tại Khoản 5, Điều 15  Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Số thứ tự số 3, 6, Mục III, Phần A; 4, 5, Mục III, Phần B  
Lĩnh vực xã hội hóa Toàn tỉnh 10% Trong suốt thời gian hoạt động của doanh nghiệp Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, ngày 30 tháng 05 năm 2008 và Điều 53 Luật nhà ở Số thứ tự số: 7, Mục III, Phần A; 5, Mục IV, Phần B  
Dự án đầu tư mới: Sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống Toàn tỉnh 20% 10 năm Quy định tại Khoản 3, Điều 15  Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Số thứ tự số: 5, 6, Mục I, Phần A   
Dự án đầu tư mới Toàn tỉnh Miễn 100% 4 năm đầu Quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Toàn bộ các dự án  
Giảm 50% 9 năm tiếp theo  
Doanh nghiệp và Hợp tác xã Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản Toàn tỉnh Miễn 100% Trong suốt thời gian hoạt động của doanh nghiệp Quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Toàn bộ các dự án trong Mục IV, Phần A và Mục IV, Phần B  
2 Thuế nhập khẩu Doanh nghiệp Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư Toàn tỉnh Miễn 100% Trong suốt thời gian hoạt động của dự án Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Các dự án có nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định  
3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Doanh nghiệp Dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum sử dụng đất phi nông nghiệp  Toàn tỉnh Miễn 100% Trong suốt thời gian hoạt động của dự án Quy định tại Điều 10, Thông tư 153/2011/TT-BTC Tất cả các dự án (Trừ các dự án thuộc Mục IV, Phần A và B)  
II Thuê đất, thuê mặt nước Nhà đầu tư Dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư Toàn tỉnh Miễn 100% Trong suốt thời gian hoạt động của dự án Quy định tại Điều 14, Nghị định 142/2005/NĐ-CP;  Điều 02, Nghị định 121/2010/NĐ-CP; Quy định tại Điều 5, Điều 6, Nghị định 210/2013/NĐ-CP Số thứ tự: 5, Mục III, Phần B  
Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư Miễn 100% 15 năm Quy định tại Điều 14, Nghị định 142/2005/NĐ-CP;  Điều 02, Nghị định 121/2010/NĐ-CP Số thứ tự: 5, 6, Mục I; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, Mục II; 3, 4, 6, 7, Mục III Phần A; Số thứ tự: 1, 4, Mục I; 1, 3, Mục II; 4, 5, Mục IV, Phần B   
Các dự án còn lại Miễn 100% 11 năm Các dự án còn lại  
III Tiền sử dụng đất Nhà đầu tư Dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư Toàn tỉnh Miễn 100% Trong suốt thời gian hoạt động của dự án Quy định tại Điều 1, Nghị định số 44/2008/NĐ-CP; Quy định tại Điều 5, Điều 6, Nghị định 210/2013/NĐ-CP Mục I, IV Phần A và Phần B  
Dự án thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư Giảm 50% Quy định tại Điều 1, Nghị định số 44/2008/NĐ-CP Mục II, III, Phần A và Phần B  
Các dự án còn lại Giảm 30%    
IV Hỗ trợ đầu tư khác Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư Đào tạo nghề trong nước Toàn tỉnh Hỗ trợ tối đa 70% Trong quá trình đầu tư dự án Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Số thứ tự: 5, 6, Mục I; 1, Mục IV, Phần A; Số thứ tự: 1, 4, Mục I; 5, Mục III; 1, 4, Mục IV, Phần B   
Quảng cáo doanh nghiệp và sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, kinh phí triển lãm hội chợ trong nước Hỗ trợ tối đa 50%  
Tiếp cận thông tin thị trường, giá cả dịch vụ từ cơ quan xúc tiến thương mại của nhà nước Hỗ trợ tối đa 50%  
Thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới Hỗ trợ tối đa 70%  
Đầu tư mới để thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm được cấp có thẩm quyền phê duyệt Hỗ trợ 30%  
 
Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các dự án bảo vệ môi trường Hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường Toàn tỉnh Được ưu tiên bố trí mặt bằng sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh tập trung khác; Trường hợp không bố trí được mặt bằng sản xuất kinh doanh, Nhà nước hỗ trợ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc được giảm 100% tiền sử dụng đất. Trong quá trình di dời dự án Điểm a, Khoản 2, Điều 11, Mục 2, Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ    
Hỗ trợ vốn đầu tư đối với lĩnh vực môi trường Toàn tỉnh 50% vốn đầu tư xây dựng, trong đó 40% từ ngân sách trung ương và 10% từ ngân sách địa phương; 50% còn lại được vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoặc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam Trong quá trình đầu tư xây dựng dự án Khoản 1, Điều 12, Mục 2, Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ Số thứ tự: 5, Mục 3, Phần B   
  Bố trí quỹ đất đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án  Trong quá trình đầu tư dự án Khoản 1, Điều 9, Mục 1, Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ
Phòng Hỗ trợ đầu tư  
     
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC