Thứ 2, ngày 19 tháng 2 năm 2018
Tin mới:   Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 02 năm 2018      Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 - Đảng bộ cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư      TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT NĂM 2018      Ngày 05/02/2018. Đồng chí Phan Văn Thế - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư dẫn Đoàn công tác thăm và chúc Tết tại xã Ngọc Tem      THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KINH TẾ ĐỐI NGOẠI      Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến ngày 10 tháng 02 năm 2018      Thông báo Kết quả họp giao ban ngày 31-01-2018       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch năm 2017
  Icon   Kế hoạch năm 2018
 Icon QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020
 Icon HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
  Icon   Thủ tục đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Trình tự thủ tục đầu tư
  Icon   Các chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN BẠN HỮU TRẺ EM
  Icon   Đề cương chi tiết dự án
  Icon   Báo cáo rà soát lập bản đồ các CT/DA giảm nghèo
  Icon   Báo cáo phân tích tình hình trẻ em tỉnh Kon Tum
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1146868
Số người online: 87
   Danh mục dự án tạo vốn từ quỹ đất
 Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 24/02/2014 của UBND tỉnh ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3/24/2014 4:16:28 PM     
  Ngày 24 tháng 02 năm 2014, trên cơ sở Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 03/TB-HDNĐ ngày 10 tháng 01 năm 2014 về việc bổ sung danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-UBND về danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, đợt này có 08 danh mục dự án với tổng diện tích 50,9ha tại một số địa phương nhằm tạo vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng.
 

DANH MC CÁC D ÁN ĐU TƯ XÂY DNG KT CU H TNG
Đ
ƯỢC S DNG QU ĐT Đ TO VN TRÊN ĐA BÀN TNH KON TUM
(Kèm theo Quyết đnh s 145/QĐ-UBND, ngày 24/02/2014 ca UBND tnh Kon Tum)

TT

Tên d án

Đa đim xây dng

Tng din tích khu đt
(ha)

Trong đó:

Ch d án

Din tích khu  đt xây dng cơ s h tng và đt khác
(ha)

Din tích khu đt được s dng đ to vn
(ha)

1

D án đu tư h tng đ phát trin qu đt ti khu quy hoch dân cư xã Đăk Rung, huyn Kon Ry

Xã Đăk Rung, huyn Kon Ry, tnh Kon Tum

21,5

4,3

17,2

UBND huyn Kon Ry

2

D án đu tư h tng đ phát trin qu đt ti khu Trung tâm Chính tr-Hành chính xã Tân Lp, huyn Kon Ry

Xã Tân Lp, huyn Kon Ry, tnh Kon Tum

11,1

2,22

8,88

UBND huyn Kon Ry

3

D án khai thác qu đt đ đu tư phát trin kết cu h tng huyn Đăk Glei

Phía Đông sông Pô Kô, th trn Đăk Glei, huyn Đăk Glei.

9,3

2,4

6,9

UBND huyn ĐăkGlei

4

D án Khu dân cư khu vc ngã ba quc l 14C - Sê San (khu vc Nam Sa Thy)

Ngã ba quc l 14C- Sê San khu vc Nam Sa Thy huyn Sa Thy tnh Kon Tum

5,75

0,2

5,55

UBND huyn Sa Thy

5

D án Khu dân cư đưng Trưng Chinh, th trn Sa Thy.

Thôn 1 th trn Sa Thy, huyn Sa Thy tnh Kon Tum.

0,704

0,052

0,652

UBND huyn Sa Thy

6

D án Khu dân cư khu vc UBND th trn cũ thôn 1 th trn Sa Thy

Thôn 1 th trn Sa Thy, huyn Sa Thy tnh Kon Tum.

0,176

0

0,176

UBND huyn Sa Thy

7

D án Khu dân cư khu vc phía tây Ht Kim lâm, thôn 1 th trn Sa Thy

Thôn 1 th trn Sa Thy, huyn Sa Thy tnh Kon Tum.

0,888

0,203

0,685

UBND huyn Sa Thy

8

D án khu dân cư huyn l Trung tâm huyn Kon Plông

Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyn Kon Plông

1,5

0,72

0,78

UBND huyn Kon Plông

 

Tng cng

 

50,918

10,095

40,823

 

Phòng Tổng hợp Chiến lược  
     
   File đính kèm:QD 145_UB tinh_Danh muc Da CSHT phat trien quy dat.pdf
 Các tin khác:
      Icon  Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của UBND tỉnh ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;.