Thứ 3, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Tin mới:   Thông báo Kết quả họp giao ban ngày 04-12-2018      Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11/2018      Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2018      Lịch công tác tuần từ ngày 03 đến ngày 08 tháng 12 năm 2018      Lịch công tác tuần từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2018      Đề nghị tham gia góp ý vào DỰ thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND, ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum      Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tháng: 11/2018)       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch 2019
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1375707
Số người online: 63
   Danh mục dự án tạo vốn từ quỹ đất
 Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 24/02/2014 của UBND tỉnh ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3/24/2014 4:16:28 PM     
  Ngày 24 tháng 02 năm 2014, trên cơ sở Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 03/TB-HDNĐ ngày 10 tháng 01 năm 2014 về việc bổ sung danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-UBND về danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, đợt này có 08 danh mục dự án với tổng diện tích 50,9ha tại một số địa phương nhằm tạo vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng.
 

DANH MC CÁC D ÁN ĐU TƯ XÂY DNG KT CU H TNG
Đ
ƯỢC S DNG QU ĐT Đ TO VN TRÊN ĐA BÀN TNH KON TUM
(Kèm theo Quyết đnh s 145/QĐ-UBND, ngày 24/02/2014 ca UBND tnh Kon Tum)

TT

Tên d án

Đa đim xây dng

Tng din tích khu đt
(ha)

Trong đó:

Ch d án

Din tích khu  đt xây dng cơ s h tng và đt khác
(ha)

Din tích khu đt được s dng đ to vn
(ha)

1

D án đu tư h tng đ phát trin qu đt ti khu quy hoch dân cư xã Đăk Rung, huyn Kon Ry

Xã Đăk Rung, huyn Kon Ry, tnh Kon Tum

21,5

4,3

17,2

UBND huyn Kon Ry

2

D án đu tư h tng đ phát trin qu đt ti khu Trung tâm Chính tr-Hành chính xã Tân Lp, huyn Kon Ry

Xã Tân Lp, huyn Kon Ry, tnh Kon Tum

11,1

2,22

8,88

UBND huyn Kon Ry

3

D án khai thác qu đt đ đu tư phát trin kết cu h tng huyn Đăk Glei

Phía Đông sông Pô Kô, th trn Đăk Glei, huyn Đăk Glei.

9,3

2,4

6,9

UBND huyn ĐăkGlei

4

D án Khu dân cư khu vc ngã ba quc l 14C - Sê San (khu vc Nam Sa Thy)

Ngã ba quc l 14C- Sê San khu vc Nam Sa Thy huyn Sa Thy tnh Kon Tum

5,75

0,2

5,55

UBND huyn Sa Thy

5

D án Khu dân cư đưng Trưng Chinh, th trn Sa Thy.

Thôn 1 th trn Sa Thy, huyn Sa Thy tnh Kon Tum.

0,704

0,052

0,652

UBND huyn Sa Thy

6

D án Khu dân cư khu vc UBND th trn cũ thôn 1 th trn Sa Thy

Thôn 1 th trn Sa Thy, huyn Sa Thy tnh Kon Tum.

0,176

0

0,176

UBND huyn Sa Thy

7

D án Khu dân cư khu vc phía tây Ht Kim lâm, thôn 1 th trn Sa Thy

Thôn 1 th trn Sa Thy, huyn Sa Thy tnh Kon Tum.

0,888

0,203

0,685

UBND huyn Sa Thy

8

D án khu dân cư huyn l Trung tâm huyn Kon Plông

Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyn Kon Plông

1,5

0,72

0,78

UBND huyn Kon Plông

 

Tng cng

 

50,918

10,095

40,823

 

Phòng Tổng hợp Chiến lược  
     
   File đính kèm:QD 145_UB tinh_Danh muc Da CSHT phat trien quy dat.pdf
 Các tin khác:
      Icon  Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của UBND tỉnh ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;.