Thứ 3, ngày 28 tháng 3 năm 2023
Tin mới:   Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ      [INFOGRAPHIC] Chủ đề Tháng Thanh niên qua các năm      Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến 26 tháng 03 năm 2023)      Tăng cường xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Sa Thầy      BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh họp phiên tháng 3       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4094606
Số người online: 7505
   Danh mục dự án tạo vốn từ quỹ đất
 Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của UBND tỉnh ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3/24/2014 4:13:54 PM     
  Ngày 17 tháng 01 năm 2014, trên cơ sở Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 39/TB-HDNĐ ngày 06 tháng 12 năm 2013 về việc bổ sung danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBND về danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, đợt này có 13 danh mục dự án với tổng diện tích 177,76ha tại một số địa phương nhằm tạo vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng.
 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỢC SỬ DỤNG QUỸ ĐẤT ĐỂ TẠO VỐN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Kèm theo Quyết định số 50/QĐ-UBND, ngày 17  tháng 01  năm 2013 của UBND tỉnh Kon Tum)

TT

Tên d án

Đa đim xây dng

Tng din tích khu đt (ha

Trong đó:

Ch d án

Din tích khu đt xây dng CSHT và đt khác

Din tích khu đt được s dng đ to vn

1

Dự án Khu dân cư đô thị phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Tổ 1, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum

6,14

2,31

3,83

Uỷ ban nhân dân thành phố Kon Tum

2

Dự án đầu tư hạ tầng để phát triển quỹ đất tại Khu đô thị Tây Bờ Y - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Thôn Ngọc Tiền, xã Đăk Sú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

30,00

15,00

15,00

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

3

Dự án Đầu tư hạ tầng để phát triển quỹ đất tại Khu trung tâm hành chính - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Thôn 7, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

7,200

4,400

2,800

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

4

Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thôn 6 xã Kon Đào, huyện Đăk Tô

Thôn 6, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô

2,600

0,500

2,100

Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Tô

5

Dự án Khu vực đất tại tổ dân phố 7 (khu vực sát vi sân phơi ông Phm Hng Li).

Tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

1,294

0,285

1,009

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà

6

Dự án Khu vực đất tại tổ dân phố 10

Tổ dân phố 10, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

3,031

0,426

2,605

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà

7

Dự án Khu vực đất tại tổ dân phố 9 (phía trưc Trung tâm dy ngh huyn).

Tổ dân phố 9, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

2,436

0,405

2,031

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà

8

Dự án Khu vực đất tại tổ dân phố 12 (khu đất lúa nưc đã chuyn sang cây hàng năm ca công ty TNHH MTV 704) bố trí đất cho hộ nghèo và hộ có thu nhập thấp

Tổ dân phố 12, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

4,340

1,092

3,248

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà

9

Dự án Khu Văn phòng, nhà nghỉ và biệt thự cao cấp

Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

6,082

1,495

4,587

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà

10

Dự án Khu vực thôn 2, xã Đăk Mar (Hai bên đưng quc l 14)

Khu vực thôn 2, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

49,5221

30,4225

19,0996

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà

11

Dự án đất công ty cà phê 734 đoạn nối tiếp sân phơi (đưng đi thôn Kon Gung, xã Đăk Mar).

Đường đi thôn Kon Gung, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

1,566

0,057

1,510

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà

12

Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn t đưng H Chí Minh đến cu treo Kon Klor)

Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

35,450

14,950

20,500

BQL các dự án 98

13

Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn t đưng Trn Phú đến cu treo Kon Klor)

Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

28,100

11,500

16,600

BQL các dự án 98

 

 

Tổng số

 

 

177,760

82,839

94,921

 

Phòng Tổng hợp Chiến lược  
     
   File đính kèm:QD 50_UB tinh_Danh muc Da CSHT phat trien quy dat.pdf
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC