Thứ 2, ngày 20 tháng 5 năm 2019
Tin mới:   Đề nghị tham gia góp ý vào Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019      Chính phủ ban hành Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.      Lịch công tác tuần từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 05 năm 2019      THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG VÀ SẢN PHẨM SINH THÁI LẦN THỨ 11 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH      VỀ BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN, HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THÔNG QUA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN      VỀ BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA      Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến ngày 11 tháng 05 năm 2019       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch 2019
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1484097
Số người online: 11
   Kế hoạch năm 2017
 Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngaỳ 30/10/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 586/QĐ-UBND ngaỳ 26/6/2017 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền vững năm 2017
Chi tiết tại file đính kèm.
 Quyết định số 586/QĐ-UBND ngaỳ 26/6/2017 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện CTMTQG Giảm nghèo bền vững năm 2017
Chi tiết tại file đính kèm.
 Chủ trương đầu tư các công trình phúc lợi thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới
 Chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017
 Các Quyết định của UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn khen thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
 Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn TW bổ sung ngân sách tỉnh và điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017
 Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017
 Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn Trung ương bổ sung thực hiện các CTMTQG năm 2016
 Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thuộc các chương trình mục tiêu và nguồn vốn nước ngoài năm 2017
 Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Kon Tum
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;
TNC