Thứ 4, ngày 31 tháng 5 năm 2023
Tin mới:   Nghĩ về chữ đức, chữ tài của người cán bộ      Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum      Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Kon Tum quyết định giá đất cụ thể      Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum (DDCI) năm 2023      Lịch công tác tuần (Từ ngày 22 tháng 5 năm 2023 đến 28 tháng 5 năm 2023)      Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 04 huyện và thành phố Kon Tum      Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
  Icon   Tổ chức Đảng, đoàn thể
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2023
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4232720
Số người online: 1371
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 22 tháng 5 năm 2023 đến 28 tháng 5 năm 2023)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 15 tháng 5 năm 2023 đến 21 tháng 5 năm 2023)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 01 tháng 5 năm 2023 đến 07 tháng 5 năm 2023)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 08 tháng 5 năm 2023 đến 14 tháng 5 năm 2023)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 24 tháng 4 năm 2023 đến 30 tháng 4 năm 2023)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 17 tháng 4 năm 2023 đến 23 tháng 4 năm 2023)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 10 tháng 4 năm 2023 đến 16 tháng 4 năm 2023)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 03 tháng 4 năm 2023 đến 09 tháng 4 năm 2023)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 27 tháng 03 năm 2023 đến 02 tháng 04 năm 2023)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 03 năm 2023 đến 26 tháng 03 năm 2023)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 13 tháng 03 năm 2023 đến 19 tháng 03 năm 2023)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 06 tháng 03 năm 2023 đến 12 tháng 03 năm 2023)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 27 tháng 02 năm 2023 đến 05 tháng 03 năm 2023)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 02 năm 2023)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 02 năm 2023)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 06 đến ngày 12 tháng 02 năm 2023)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 30 tháng 01 đến ngày 05 tháng 02 năm 2023)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 16 tháng 01 đến ngày 22 tháng 01 năm 2023)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 09 tháng 01 đến ngày 15 tháng 01 năm 2023)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 02 tháng 01 đến ngày 08 tháng 01 năm 2023)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 19 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12 năm 2022)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 05 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12 năm 2022)
 Lịch công tác tuần (Từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 04 tháng 12 năm 2022)
Trang sau
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC