Thứ 7, ngày 21 tháng 7 năm 2018
Tin mới:   Thông báo về Chương trình xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc      Lịch công tác tuần từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 7 năm 2018      Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tới thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Kon Tum      Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum      Thông báo kết quả họp giao ban ngày 04-7-2018      Lịch công tác tuần từ ngày 09 đến ngày 14 tháng 7 năm 2018      BÁO CÁO KẾT THÚC DỰ ÁN DO CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN HỖ TRỢ THÔNG QUA QUỸ HỘI NHẬP NHẬT BẢN – ASEAN (JAIF)       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Phân công nhiệm vụ
  Icon   Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn xây dựng kế hoạch 2019
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
1259588
Số người online: 75
   Lịch công tác
 Lịch công tác tuần từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 7 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 09 đến ngày 14 tháng 7 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 02 đến ngày 07 tháng 7 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 6 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 04 đến ngày 09 tháng 6 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 02 tháng 6 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 5 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 5 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 05 tháng 5 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 4 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 4 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 09 đến ngày 14 tháng 4 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 02 đến ngày 07 tháng 4 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 3 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 3 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 3 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến ngày 10 tháng 3 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 26 tháng 02 đến ngày 03 tháng 3 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 02 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 05 đến ngày 10 tháng 02 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 29 tháng 01 đến ngày 03 tháng 02 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 01 năm 2018
 Lịch công tác tuần từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 01 năm 2018
Trang sau
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum - Giấy phép số 27/GP-BC, ngày 25/01/2006
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính: Phan Văn Thế. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:0603.862710; Fax: 0603.864253; Email: sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn;.