Thứ 4, ngày 29 tháng 6 năm 2022
Tin mới:   Quy định tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025      HĐND tỉnh thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia      HĐND tỉnh thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025      Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức      Hướng dẫn một số nội dung về phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư theo phương thức PPP và mẫu loại hợp đồng BOT thuộc ngành giao thông vận tải      Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Ðầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.      Lịch công tác tuần (Từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022)       TimKiem
 Icon GIỚI THIỆU
  Icon   Giới thiệu chung
  Icon   Cơ cấu tổ chức
  Icon   Sơ đồ tổ chức
  Icon   Quy chế làm việc
 Icon HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
  Icon   Đầu tư công
  Icon   Kế hoạch phát triển KTXH
  Icon   Đăng ký đầu tư
  Icon   Đăng ký doanh nghiệp
  Icon   Chính sách ưu đãi đầu tư
  Icon   Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2021
  Icon   Hướng dẫn lập Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
  Icon   Hướng dẫn lập kế hoạch năm 2022
 Icon CÔNG KHAI ĐẦU TƯ CÔNG
  Icon   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  Icon   Quy hoạch phát triển KTXH
  Icon   Quy hoạch ngành, sản phẩm
  Icon   Các chương trình, đề án
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2016 - 2020
  Icon   Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
  Icon   Kế hoạch hằng năm
 Icon KÊU GỌI ĐẦU TƯ
  Icon   Dự án kêu gọi đầu tư
  Icon   DA giới thiệu tìm hiểu cơ hội đầu tư
  Icon   DA đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   DA thu hồi giấy chứng nhận đầu tư
  Icon   Dự án vận động vốn ODA
 Icon KỶ YẾU HỘI NGHỊ HỢP TÁC
  Icon   Phát biểu của CT UBND tỉnh Kon Tum
  Icon   Báo cáo tổng quan về Hội nghị
  Icon   Các bài phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Thông tin cơ bản các tỉnh
  Icon   Tiềm năng và cơ hội hợp tác
  Icon   Nội dung đã cam kết tại Hội nghị
  Icon   Hình ảnh hoạt động hợp tác
 Icon HỘI NGHỊ HỌP TÁC CLV
  Icon   Thông tin về Hội Nghị CLV8
  Icon   Các bài tham luận, phát biểu tại Hội nghị
  Icon   Một số hình ảnh nổi bật
 Icon DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUYÊN
  Icon   Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT
  Icon   Khung chính sách tái định cư
 Icon DỰ ÁN TẠO VỐN TỪ QUỸ ĐẤT
  Icon   Danh mục dự án đầu tư
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
 Icon THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
  Icon   Dự án hoàn thành
  Icon   Dự án đang triển khai
  Icon   Dự án CBĐT
 Icon DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
  Icon   Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
  Icon   Lĩnh vực DN, kinh tế tập thể và tư nhân
  Icon   Lĩnh vực Kinh tế đối ngoại
  Icon   Lĩnh vực Đấu thầu, thẩm định
 Icon DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
  Icon   Các hoạt động của dự án
 Icon DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHU VỰC BIÊN GIỚI
  Icon   Giới thiệu về dự án
  Icon   Các hoạt động của dự án
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
3499012
Số người online: 54
   Kế hoạch ĐTC năm 2022
 Thông báo số 35/TB-SKHĐT ngày 16/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2022 (đợt 3)
-----
 Thông báo số 32/TB-SKHĐT ngày 30/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết nguồn vốn tạm ứng ngân sách tỉnh để thực hiện các Dự án do Sở Giao thông vận tải và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư
Căn cứ Công văn số 1614/UBND-KTTH ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ứng ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện các dự án Sửa chữa Tỉnh lộ 673 và Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:
 Thông báo số 33/TB-SKHĐT ngày 30/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 theo tiến độ nguồn thu (đợt 4)
Trên cơ sở số liệu tổng hợp của Sở Tài chínhtại văn bảnsố 1494/STC-TCĐT ngày 21 tháng 4 năm 2022 và đề nghị của các đơn vị; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:
 Thông báo số 31/TB-SKHĐT ngày 24/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2022 (đợt 2) và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021
Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum (đợt 2); Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo:
 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2021 sang năm 2022 và phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn kế hoạch năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 chưa phân bổ chi tiết
Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2021 sang năm 2022 và phân bổ kế hoạch năm 2022 từ nguồn kế hoạch năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 chưa phân bổ chi tiết, cụ thể:
 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum (đợt 2)
Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết 251.803 triệu đồng kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum (đợt 2) để bố trí vốn thực hiện cho 12 dự án (trong đó thu hồi vốn ứng trước 88.794 triệu đồng) và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho 08 dự án.
 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương
Theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, trong đó có 03 dự án cấp tỉnh quản lý (do Ban Quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư) và 01 dự án cấp huyện quản lý (do UBND huyện Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư).
 Thông báo số 27/TB-SKHĐT ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2022 (đợt 2)
Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2022 (đợt 2), Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2022 (đợt 2) cho các chủ đầu tư như tại Phụ lục kèm theo.
 Thông báo số 25/TB-SKHĐT ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Chi tiết kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 theo tiến độ nguồn thu (đợt 3)
Trên cơ sở số liệu tổng hợp của Sở Tài chính tại các văn bản số: 1494/STC-TCĐT ngày 21 tháng 4 năm 2022 và đề nghị của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết 85.875,430 triệu đồng kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 theo tiến độ nguồn thu (đợt 3) cho các đơn vị chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án.
 Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách tỉnh năm 2021 sang năm 2022
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chuyển số dư dự toán nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2021 sang năm 2022 với tổng kinh phí 119.798 triệu đồng (Bằng chữ: Một trăm mười chín tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu đồng).
 Thông báo số 22/TB-SKHĐT ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết nguồn vốn tạm ứng ngân sách tỉnh để thực hiện Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum
Thực hiện Công văn số 881/UBND-NNTN ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ứng ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum”, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo ứng trước từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 với số tiền là 6.000 triệu đồng (Sáu tỷ đồng) cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai thực hiện Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum.
 Thông báo số 20/TB-SKHĐT ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước) năm 2022 (đợt 2)
Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2022 (đợt 2); Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo giao chi tiết 20.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách Trung ương đầu tư theo ngành, lĩnh vực (vốn trong nước) năm 2022 cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai thực hiện dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car và Đập Đăk Sia II, huyện Sa Thầy.
 Thông báo số 19/TB-SKHĐT ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 theo tiến độ nguồn thu (đợt 2)
Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum; Trên cơ sở số liệu tổng hợp của Sở Tài chính tại các văn bản số: 638/STC-TCĐT ngày 21 tháng 02 năm 2022; 939/STC-TCĐT ngày 15 tháng 3 năm 2022 về số thu tiền sử dụng đất trúng đấu giá dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Trung tâm thể dục thể thao; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết 20.000 triệu đồng kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 theo tiến độ nguồn thu (đợt 2) cho Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum triển khai thực hiện các dự án.
 Thông báo số 17/TB-SKHĐT ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết nguồn vốn tạm ứng ngân sách tỉnh để thực hiện các Dự án do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư
Căn cứ Công văn số 642/UBND-KTTH ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ứng ngân sách tỉnh thực hiện các dự án do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo ứng trước từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2022 với số tiền là 12.299 triệu đồng (Mưới hai tỷ, hai trăm chín mươi chín triệu đồng) để triển khai thực hiện các dự án.
 Thông báo số 09/TB-SKHĐT ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 theo tiến độ nguồn thu (đợt 1)
Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum; Trên cơ sở số liệu tổng hợp của Sở Tài chính tại Công văn số 259/STCTCĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 về số thu tiền sử dụng đất trúng đấu giá dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Trung tâm thể dục thể thao; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết 100.333 triệu đồng kế hoạch đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý năm 2022 theo tiến độ nguồn thu (đợt 1) cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án.
 Thông báo số 03/TB-SKHĐT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết nguồn thu phí sử dụng hạ tầng trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y năm 2021
Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 tỉnh Kon Tum; Trên cơ sở đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tại Công văn số 1260/BQLKKT-CTY ngày 28 tháng 12 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo 6.000 triệu đồng từ nguồn thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (thuộc kế hoạch năm 2021) cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh để thực hiện dự án Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia.
 Thông báo số 02/TB-SKHĐT ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2022
Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác như tại các biểu số: 01, 02 và 03 kèm theo.
 Thông báo số 73/TB-SKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum
Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 cho các sở, ban, ngành, các đơn vị thuộc tỉnh và các huyện, thành phố như tại các biểu kèm theo Thông báo này.
 Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2022 (đợt 2)
 Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2022
 Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum
 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ hai về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
PicQuangCao
TRANG CHỦ    |    GÓP Ý       |    ĐĂNG NHẬP     
  Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
  Quản lý và nhập tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư, 12 - Nguyễn Viết Xuân - TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
  Người chịu trách nhiệm chính:Ngô Việt Thành . Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon tum
  Điện thoại:02603.862710; Fax: 0603.864253; Email: skhdt@kontum.gov.vn, sokehoachdautu-kontum@chinhphu.vn
Phát triển:TNC